עיריית ירושלים

תאור פרוייקט:

בשל המצב הביטחוני הרגיש בירושלים, חיוני כמובן להגן על בתי הספר וגני הילדים בעיר. אולם ריבוי משרדי הממשלה ואתרי התיירות הפרוסים בעיר גורמים למצוקת כוח אדם בתחום האבטחה. לכן, יעילות היא שם המשחק. במסגרת זו, אלקטרה סקיוריטי מפעילה תכנית פיילוט במערכת החינוך ומביאה צוותי אבטחה ניידים מיומנים למערכת החינוך בירושלים.